financial sector talent enrichment programmes(FSTEP) - ~~~ilmu keikhlasan kecemerlangan ~~~
SUBTOTAL :

~~counting on my wedding annivessary~~

Training
financial sector talent enrichment programmes(FSTEP)

financial sector talent enrichment programmes(FSTEP)

Short Description:

Product Description

Program ini disasarkan pada graduan-graduan dari institusi pengajian tinggi tempatan dan asing serta mereka yang bekerja dalam sektor bukan kewangan tetapi dengan kepentingan untuk meneruskan kerjaya dalam industri perkhidmatan kewangan iaitu bank-bank konvensional, bank-bank Islam, syarikat insurans dan takaful.


Kriteria Pemilihan

Malaysia
Umur 30 tahun dan di bawah
• Mestikah memiliki satu tahap yang tinggi kecekapan bahasa Inggeris
Tempatan / ijazah-ijazah asing dengan C.G.P.A minimum. 3.25, lebih baik dalam disiplin berikut:

- Perakaunan
- Sains Aktuari
- Perbankan
- Kajian Perniagaan
- Komunikasi
- Ekonomi
- Kejuruteraan
- Kewangan
- Insurans
- Analisis Pelaburan
- perbankan Islam
- Linguistik
- Matematik
- Perangkaan
- Undang-undang Syariah

sila rujuk laman web di bawah untuk keterangan lanjut......

http://www.fstep.org.my/
Photobucket

0 Reviews:

Post Your Review